شعر نوشته انگلیسی با موضوع شعر مولانا

ترجمه فارسی :

هرکسی کاو دور نماند از اصل خویش
بازجوید روزگار وصل خویش

ترجمه انگلیسی :
Everyone who is left far from his source wishes
back the time when he was united with it.

ارائه شده توسط گروه ترجمه تخصصی پورتال پویان

شعر نوشته انگلیسی با موضوع شعر مولانا

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید