عکس نوشته انگلیسی با موضوع شعر زیبا

ترجمه فارسی:
من چه گویم یک رگم هشیار نیست 
شرح آن یاری که او را یار نیست‌‌

ترجمه انگلیسی:
how should I-not a vein of mine is sensible-describe
that who hath no peer

ارائه شده توط گروه ترجمه تخصصی پورتال پویان
 

عکس نوشته انگلیسی با موضوع شعر زیبا

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید