عکس نوشته با موضوع قضاوت

ترجمه فارسی:
 توانایی مشاهده کردن بدون قضاوت کردن،بالاترین نوع هوشمندی است.

ترجمه انگلیسی:
the ability to observe without judgment is the highest from intelligence

ارائه شده توسط گروه ترجمه تخصصی پورتال  پویان

عکس نوشته با موضوع قضاوت

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید