شعر انگلیسی مولانا با ترجمه

ترجمه فارسی:
بعد  از آن هرجا روی روی مشرق شود
شرقها بی مغربت عاشق شود

ترجمه انگلیسی:
After that, whosesoever thou guest, ’twill become the place of sunrise:
(all) the places of sunrise will be in love with thy place of sunset.

ارائه شده توسط گروه ترجمه تخصصی پورتال پویان
 

شعر انگلیسی مولانا با ترجمه

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید