عکس نوشته انگلیسی با موضوع رفتار

ترجمه فارسی

اجازه نده رفتار دیگران آرامش درونتو  نابود کنه

عبارت انگلیسی

Do not let the behaviors of others destroy your inner peace
 

ارائه شده توسط گروه  ترجمه تخصصی پورتال پویان

عکس نوشته انگلیسی با موضوع رفتار

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید