مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی گرایش اقتصاد کشاورزی

لیست مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی گرایش اقتصاد کشاورزی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی گرایش اقتصاد کشاورزی نمایید.

Economic Efficiency of Resource Use in Groundnut Production in Adamawa State of Nigeria
بهره وری اقتصادی از منابع مورد استفاده در تولید بادام زمینی در اراضی اداماوا نیجریه
The Economic Analysis of Agricultural Enterprises in Sustainable Development Aspect
تحلیل اقتصادی توسعه‌ی پایدار شرکت‌های کشاورزی

Skip Navigation Links