مقالات ترجمه شده علوم اجتماعی گرایش برنامه ریزی اجتماعی

لیست مقالات ترجمه شده علوم اجتماعی گرایش برنامه ریزی اجتماعی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده علوم اجتماعی گرایش برنامه ریزی اجتماعی نمایید.

Third Places and the Social Life of Streets
مکان های ثالث و زندگی اجتماعی خیابان ها
Environmental Characteristics Influences on Physical Activity among Overweight Adolescents: Urban neighbourhood parks
تأثير مشخصات محيطي بر روي فعاليت جسماني در ميان نوجوانان چاق: پارك‌هاي محله‌اي شهري

Skip Navigation Links