مقالات ترجمه شده مهندسی پليمر گرایش صنایع پلیمر

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی پليمر گرایش صنایع پلیمر به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی پليمر گرایش صنایع پلیمر نمایید.

Temperature Dependence of Polymer Diffusion in MWCNT/PS Nanocomposites
وابستگی دمایی انتشار پلیمر در نانوکامپوزیت های MWCNT / PS
Effect of initial sol concentration on the microstructure and morphology of carbon aerogels
اثر غلظت سُل اولیه روی ریزساختار و مورفولوژی ایروژل های کربنی
characterization of the fracture behaviour of elastomers under complex loading conditions
مشخصه یابی رفتار شکست الاستومرها تحت شرایط بارگذاری ترکیبی

Skip Navigation Links