مقالات ترجمه شده مهندسی شیمی گرایش پالایش

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی شیمی گرایش پالایش به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی شیمی گرایش پالایش نمایید.

REVAMP OF NAPHTHA HYDROTREATING PROCESS IN AN IRANIAN REFINERY
تغییر در فرآیند هیدروژن دار کردن بنزین( نفتا) در یکی از پالایشگاه های ایران

Skip Navigation Links