مقالات ترجمه شده در زمینه ساختار الکتریکی زیرسطحی - زمین شناسی


لیست مقاله های ترجمه شده زمین شناسی در رابطه با ساختار الکتریکی زیرسطحی در این بخش قابل مشاهده بوده و می توانید مقاله های انگلیسی زمین شناسی با ترجمه فارسی آن در رابطه با ساختار الکتریکی زیرسطحی را در ادامه مشاهده و دانلود فرمایید.
برای مشاهده همه مقالات ترجمه شده زمین شناسی به صورت موضوع بندی شده کلیک کنید
A long term geomagnetic deep sounding analysis from a two-dimensional magnetometer array in Central Italy
تحلیل سونداژ عمیق بلندمدت ژئومغناطیسی از آرایه دوبعدی مگنتومتر در مرکز ایتالیا
برای یافتن منابع بیشتر در زمینه ساختار الکتریکی زیرسطحی و رشته زمین شناسی از بخش جستجوی پیشرفته استفاده نمایید. یا سایر کلمات کلیدی زمین شناسی را ببینید.

Skip Navigation Links