مقالات ترجمه شده در زمینه ذخایر معدنی - زمین شناسی


لیست مقاله های ترجمه شده زمین شناسی در رابطه با ذخایر معدنی در این بخش قابل مشاهده بوده و می توانید مقاله های انگلیسی زمین شناسی با ترجمه فارسی آن در رابطه با ذخایر معدنی را در ادامه مشاهده و دانلود فرمایید.
برای مشاهده همه مقالات ترجمه شده زمین شناسی به صورت موضوع بندی شده کلیک کنید
A Modified Weights-of-Evidence Method for Regional Mineral Resource Estimation
روش اصلاح شده وزن شواهد برای تخمین منابع معدنی ناحیه‌ای
برای یافتن منابع بیشتر در زمینه ذخایر معدنی و رشته زمین شناسی از بخش جستجوی پیشرفته استفاده نمایید. یا سایر کلمات کلیدی زمین شناسی را ببینید.

Skip Navigation Links