مقالات ترجمه شده در زمینه سیستم AFMAG هوایی - زمین شناسی


لیست مقاله های ترجمه شده زمین شناسی در رابطه با سیستم AFMAG هوایی در این بخش قابل مشاهده بوده و می توانید مقاله های انگلیسی زمین شناسی با ترجمه فارسی آن در رابطه با سیستم AFMAG هوایی را در ادامه مشاهده و دانلود فرمایید.
برای مشاهده همه مقالات ترجمه شده زمین شناسی به صورت موضوع بندی شده کلیک کنید
Numerical modeling of Z-TEM (airborne AFMAG) responses to guide exploration strategies
مدلسازی عددی پاسخ های (Z-TEM (AFMAG هوایی برای راهنمایی روش های اکتشاف
برای یافتن منابع بیشتر در زمینه سیستم AFMAG هوایی و رشته زمین شناسی از بخش جستجوی پیشرفته استفاده نمایید. یا سایر کلمات کلیدی زمین شناسی را ببینید.

Skip Navigation Links