مقالات ترجمه شده مهندسی راه آهن گرایش مهندسی خط و سازه های ریلی

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی راه آهن گرایش مهندسی خط و سازه های ریلی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی راه آهن گرایش مهندسی خط و سازه های ریلی نمایید.

MULTI CRITERIA CLASSIFICATION FOR SPARE PARTS INVENTORY
طبقه بندی چند معیاره برای موجودی قطعات یدکی

Skip Navigation Links