مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT گرایش فناوری اطلاعات

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT گرایش فناوری اطلاعات به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT گرایش فناوری اطلاعات نمایید.

A Study on Scheduling Methods in Cloud Computing
بررسی روش های زمانبندی روی محاسبات ابری
E-commerce and Consumers Participation in a Global Economy
تجارت الکترونیک و مشارکت مصرف کنندگان در اقتصاد جهانی
A new handoff management system for heterogeneous wireless access networks
یک سیستم مدیریت تعویضی (گردشی) جدید برای شبکه های دسترسی ناهمگن وایرلس
Research of Grid Security Authentication Model Subtitle as needed
پژوهشی بر مدل احراز هویت امنیت شبکه
A Social Cloud for Public eResearch
یک ابر اجتماعی بمنظور تحقیقات الکترونیکی عمومی
Securing the Internet of Things A Military Perspective
تامین امنیت اینترنت اشیا یک دیدگاه نظامی
Controlled Sink Mobility Algorithms for Wireless Sensor Networks
الگوریتم‌های تحرک کنترل شده چاهک برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم
Cooperative Caching Techniques for Mobile Ad hoc Networks
روش‌های ذخیره‌سازی تعاونی برای شبکه‌های ادهاک سیار
A Tutorial Survey on Vehicular Ad Hoc Networks
پژوهشی آموزشی بر شبکه های خودرویی (Vanet)
منابع انسانی در یک محیط غنی از هوش تجاري
Optimizing Energy in WSN Using Evolutionary Algorithm
بهینه سازی انرژی در شبکه ی حسگر بی سیم، با استفاده از الگوریتم تکاملاتی
Analytical modeling for spectrum handoff decision in cognitive radio networks
Modeling Fuzzy Data with Fuzzy Data Types in Fuzzy Database and XML Models
مدل سازی داده های فازی با انواع داده های فازی در پایگاه داده فازی و مدل های XML
IT2FS-based Ontology with Soft-Computing Mechanism for Malware Behavior Analysis
آنالیز رفتار بدافزارتوسط آنتولوژی برپایه IT2FS بامکانیسم محاسبات کامپیوتری
مسیریابی مبتنی بر جدول هش توزیع‌شده و مدیریت داده در شبکه‌های حسگر بی‌سیم : یک بررسی
Virtual Machine Scheduling Management on Cloud Computing Using Artificial Bee Colony
مدیریت برنامه ریزی ماشین مجازی در محاسبات ابری با استفاده از کلنی مصنوعی زنبور عسل
Formulation of a strategic knowledge management maturity model
قاعده سازی برای یک مدل بلوغ مدیریت دانش راهبردی
الگوریتم ژنتیک با جستجوی همسایگی متغیر برای تخصیص بهینه کالاها در قفسه های فروشگاه
Networks and Devices for the 5G Era
شبکه ها و دستگاه ها برای عصر نسل 5
A Highly Scalable Key Pre-Distribution Scheme for Wireless Sensor Networks
طرح پیش توزیع کلید بسیار مقیاس پذیر برای شبکه های حسگر بی سیم
Efficient Resource Management for Cloud Computing Environments
مدیریت منبع به صورت کارآمد، برای محیط های محاسباتی ابری
An Intelligent Cloud Computing Architecture Supporting e-Governance
یک معماری رایانش ابری هوشمند با پشتیبانی دولت الکترونیکی
خوشه بندی بر اساس بهینه سازی انبوه ذرات با حذف نودهای رسوبی در شبکه های حسگر بی‌سیم
A simulation-based performance evaluation of a randomized MIS-based clustering algorithm for ad hoc networks
ارزیابی عملکرد یک الگوریتم خوشه‌بند مبنی بر MIS برای شبکه‌های اقتضایی (اد هاک)
Towards the Semantic Web Expert System
به سوی سیستم خبره وب معنایی
ICT Integration Models into Middle and High School Curriculum in The USA
DoS attack prevention technique in Wireless Sensor Networks
روش پیشگیری از حمله داس در شبکه های حسگر(سنسور) بی سیم

Skip Navigation Links