تدریس حسابداری بازار کار

1396/8/1 16:50:24
۰۹۱۲۶۸۳۷۴۰۴
عرضه
فاطمه دانشوری
*
*
آموزش می دهم
تدریس خصوصی حسابداری مالی،بازرگانی،پیمانکاری همراه با نرم افزار حسابداری پیشرفته و به روز جهت بازار کار.
آموزش نرم افزار بیمه و مالیات .
اطلاعات تماس آگهی دهنده
آدرس اول
خیابان پیروزی
تلفن اول
???????????
فکس اول
f.dxxxxxxxxxxxxx@gmail.com [نمایش کامل ایمیل]
۰۹۱۲xxxxxxx [نمایش کامل موبایل]
رشته های هدف آگهی
مناطق فعالیت آگهی دهنده
کلمات کلیدی آگهی:

جدید ترین های سایر آموزش های تخصصی

پیام های بینندگان به این آگهی تخصصی
17244
105 بار
1396/8/1 16:50:24
1396/12/4 00:00
پویاترین های سایر آموزش های تخصصی