آموزش تخصصی مباحث نرم افزری

1397/2/31 16:52:56
09367938018
عرضه
پژوهشیار
*
*
آموزش نرم افزار تخصصی ارائه می نمایم
با سلام
به جهت مشاهده لیست دوره ها به وبسایت
http://www.researchYar.ir به جهت دوره های هوش تجاری
http://www.research-moghimi.ir به جهت دوره های داده کاوی
http://www.TranslateYar.ir به جهت پشتیبانی
اطلاعات تماس آگهی دهنده
resxxxxxxxxxxxxx@gmail.com [نمایش کامل ایمیل]
0936xxxxxxx [نمایش کامل موبایل]
رشته های هدف آگهی
مناطق فعالیت آگهی دهنده
کلمات کلیدی آگهی:

جدید ترین های آموزش نرم افزار تخصصی

پیام های بینندگان به این آگهی تخصصی
21336
75 بار
1397/2/31 16:52:56
1397/3/31 00:00
پویاترین های آموزش نرم افزار تخصصی