مقالات ترجمه شده پزشکی (صفحه 8)

Fractal analysis of heart rate variability and mortality after an acute myocardial infarction pdf
آنالیز فرکتال تغییرپذیری ضربان قلب و مرگ ومیر پس از سکته ی قلبی حاد word
Restriction in hip internal rotation is associated with an increased risk of ACL injury pdf
محدودیت در چرخش داخلی مفصل ران همراه است با خطر فزاینده آسیب ACL word
The Role of Ultraviolet Radiation in the Ocular System of Mammals pdf
نقش تابش فرابنفش در سیستم چشمی پستانداران word
Antitumor Activity of Human Hydatid Cyst Fluid in a Murine Model of Colon Cancer pdf
فعالیت ضد تومور مایع کیست هیداتیک در یک مدل موشی مبتلا به سرطان کولون (روده بزرگ) word
Post-Exercise Neurovascular Control in Chronic Heart Failure Patients pdf
کنترل عصبی عروقی پس از ورزش در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی مزمن word
Sanctions against Iran and the impact on drug use and addiction treatment pdf
تحریم ها علیه ایران و تأثیر آن بر استفاده از مواد مخدر و درمان اعتیاد word
A Randomized Trial of Colchicine for Acute Pericarditis pdf
آزمون تصادفی شده ی Colchicine برای پریکاریدیت حاد word
Article Effect of Three Months Pilates Training on Balance and Fall Risk in Older Women pdf
تاثیرسه ماه ورزش پیلاتس برتعادل و خطرسقوط، در زنان مُسن word
Clinical Characteristics of Acute Appendicitis in Kidney Transplant Recipients pdf
ویژگی های بالینی آپاندیسیت حاد در دریافت کنندگان پیوند کلیه word
Anal cancer pdf
کنسر آنال word
Lifestyle factors and reproductive health: taking control of your fertility pdf
تاثیر فاکتورهای سبک زندگی بر سلامت باروری: کنترل قدرت باروری word
Acute cholecystitis during COVID-19 pandemic: a multisocietary position statement pdf
کله سیستیت حاد در طول پاندمی COVID-19: یک بیانیه ی موقعیتی چند جامعه ای word
Pancreas Cystic Lesions pdf
ضایعات کیستیک پانکراس word
How I treat cancer-associated anemia pdf
چگونه آنمی مربوط به کنسر را درمان می کنم؟ word
Imaging and Interventional Radiology for Cancer Management pdf
تصویربرداری و رادیولوژی مداخله ای برای مدیریت سرطان word
ارتباط بین مصرف شکر و اپیوئید: مروری بر شواهد و کاربردهای بالینی word
How I treat MDS after hypomethylating agent failure pdf
من چگونه MDS پس از شکست داروی هایپومتیله کننده درمان می کنم word
Estrogens in the Regulation of Liver Lipid Metabolism pdf
استروژن ها در تنظیم متابولیسم کبدی لیپید word
Pharmacological Silencing of miR-152 Prevents Pressure Overload-Induced Heart Failure pdf
خاموش کردن فارماکولوژیک miR-152 از نارسایی قلبی ناشی از فشار بیش از حد جلوگیری می کند word
مسمومیت حاد با ارگانوفسفره: 17 سال تجربه ی مرکز کنترل سم در صربستان word
85 An anatomical study of variations in termination of brachial artery, with its embryological basis and clinical significance pdf
مطالعه ی آناتومیک انشعابات شریان براکیال و مبنای رویانی و اهمیت بالینی word
درمان میکروآنژیوپاتی ترومبوتیک در بارداری و پس از زایمان: گزارشی از کارگروه بین المللی word
Management of AL amyloidosis in 2020 pdf
مدیریت آمیلوئیدوز AL در سال 2020 word
Regulatory RNAs in Heart Failure pdf
RNA های تنظیم کننده در نارسایی قلبی word

سایر مقالات ترجمه شده پزشکی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید