مقالات ترجمه شده پزشکی (صفحه 6)

Urinary Tract Infections in Special Populations- Diabetes, Renal Transplant, HIV Infection, and Spinal Cord Injury pdf
A New Measure of Centrality for Brain Networks pdf
واحد جدید مرکزیت برای شبکه های مغز word
Current Management of Pediatric Vitiligo pdf
مدیریت کنونی ویتیلیگو کودکان word
Glucose optimal control system in diabetes treatment pdf
سیستم کنترل بهینه ی گلوکز در درمان دیابت word
Molecular pathogenesis of urothelial bladder cancer pdf
مکانیسم مولکولی بیماریزایی سرطان اپی تلیال مثانه word
Current advances in T-cell-based cancer immunotherapy pdf
پیشرفت های کنونی در ایمنوتراپی سرطان مبتنی بر سلول T word
Immune Modulation in Multiple Sclerosis Patients Treated with the Pregnancy Hormone Estriol pdf
Frequency of Meningitis in Children Presenting with Febrile Seizures at Ali- Asghar Children’s Hospital pdf
تعداد دفعات مننژیت در کودکان مبتلا به تب و تشنج در بیمارستان کودکان علی اصغر word
A Differential Evolution Approach for Classification of Multiple Sclerosis Lesions pdf
یک رویکرد تکاملی تفاضلی برای رده بندی ضایعات فلج چندگانه word
Mineralocorticoid receptors in control of emotional arousal and fear memory pdf
گیرنده های مینرالوکورتیکوئید در کنترل انگیختگی عاطفی و حافظه ترس word
A Systematic Review Over the Incidence of Colorectal Cancer in Iran pdf
بررسی سیستمیک شیوع سرطان کولورکتال در ایران word
Patient safety in dermatologic surgery Part I. Safety related to surgical procedures pdf
امنیت و سلامت بیمار در جراحی پوست-بخش اول: ایمنی مرتبط با روش های جراحی word
Heterogeneity and plasticity of T helper cells pdf
ناهمنگنی و انعطاف پذیری سلولهای T- هلپر word
Zinc concentrations in human milk and infant serum during the first six months of lactation pdf
غلظت عنصر روی در شیر انسان و سرم نوزاد شیر خوار طی شش ماه نخست از دوران شیردهی word
Gut Inflammation and Immunity: What Is the Role of the Human Gut Virome? pdf
التهاب احشاء و ايمني: نقش ويروم احشاء انساني در اين رابطه چيست؟ word
Strategies to optimize the use of marginal donors in liver transplantation pdf
استراتژی هایی برای بهینه سازی استفاده از اهدا کنندگان حاشیه ای در پیوند کبد word
Genetic of Alzheimer’s Disease: A Narrative Review Article pdf
ژنتیک بیماری آلزایمر: روایت مقاله مروری word
Postdischarge complications are an important predictor of postoperative readmissions pdf
عوارض بعد از ترخیص بیمار به عنوان راه مهم تشخیص برای پذیرش مجدد word
Antimicrobial Photodynamic Therapy for Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Infection pdf
درمان فتودینامیک ضد میکروبی، برای آلودگی استافیلوکاکوس آریوس مقاوم در برابر متیسیلین word
Obesity Begets Atrial Fibrillation: A Contemporary Summary pdf
چاقی باعث ایجاد فیبریلاسیون دهلیزی می شود: بررسی و خلاصه ی جدید word
Nocardiosis: a case series and a mini review of clinical and microbiological features pdf
نوکاردیوسیس: یک نمونه و مروری خرد بر ویژگی های بالینی و میکروبیولوژیکی word
Multiple sclerosis, relapses, and the mechanism of action of adrenocorticotropic hormone pdf
مالتیپل اسکلروز، برگشت آن و مکانیسم فعالیت آدرنوکورتیکوتروپین هورمون word
Thyroid hormones in fetal growth and prepartum maturation pdf
هورمونهای تیروئیدی در رشد جنین و بلوغ پیش از زایمان word
A Proposed Ontology For Online Healthcare Surveys pdf
آنتولوژی پیشنهادی برای نظرسنجی های آنلاین بهداشت و درمان word
An adaptive annotation approach for biomedical entity and relation recognition pdf
یـک روش حــاشیـه نویسـی تطبیقـی برای مـوجـودیت هـای زیست پزشکـی و تشخیـص رابطـه word

سایر مقالات ترجمه شده پزشکی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید