مقالات ترجمه شده پزشکی (صفحه 10)

Art therapies in cancer d A non-negligible beauty and benefit pdf
هنر درمانی در سرطان- یک مزیت و حسن غیر قابل چشم پوشی word
Biological ageing and cardiovascular disease pdf
افزایش سن بیولوژیک و بیماری قلبی عروقی word
Necrotizing soft tissue infections developing from pressure ulcers pdf
عفونت‌های نکروزکننده بافت نرم که از زخم‌های فشاری (بستر) ایجاد شده‌اند word
Genetics, diagnosis and management of colorectal cancer (Review) pdf
ژنتیک، تشخیص و رسیدگی پزشکی به سرطان روده ی بزرگ (مقاله مروری) word
اهمیت ECG لید aVR در تشخیص افتراقی انفارکتوس حاد دیواره تحتانی word
Prevalence and risk factors of anemia in children pdf
شیوع و عوامل خطر کم خونی در کودکان word
The static evolution of the new Italian code of medical ethics pdf
تکامل ایستای کد اخلاق پزشکی جدید ایتالیا word
Pelvic Radiation and Normal Tissue Toxicity pdf
رادیاسیون لگن و توکسیسیته‌ی بافت‌های طبیعی word
Regimen of ovarian stimulation affects oocyte and therefore embryo quality pdf
رژیم تحریک تخمدان بر کیفیت تخمک و در نتیجه بر کیفیت رویان تاثیر می‌گذارد word
Insights from an expert group meeting on the definition and measurement of unsafe abortion pdf
بینش هایی منشاء گرفته از جلسه ی گروهی متخصص درباره تعریف و سنجش سقط جنین غیر ایمن word
Frequency of Epidermal Growth Factor Receptor Mutation in Smokers with Lung Cancer Without Pulmonary Emphysema pdf
فراوانی جهش گیرنده عامل رشد اپی درمال در سیگاری های مبتلا به سرطان ریه بدون آمفیزم ریوی word
Mini-review on Glycolysis and Cancer pdf
مروری بر گلیکولیز و سرطان word
Pharmacological modulation of autophagy: therapeutic potential and persisting obstacles pdf
تنظیم دارویی خودخواری: پتانسیل درمانی و موانع موجود word
Genetics of Male Infertility pdf
ژنتیک ناباروری در مردان word
New genetic markers for male infertility pdf
مارکرهای ژنتیکی جدید برای ناباروری مردان word
Genetic testing and counselling for male infertility pdf
آزمایش و مشاوره ژنتیک برای ناباروری مردان word
Epigenetics and its role in male infertility pdf
اپی ژنتیک و نقش آن در ناباروری مردان word
The Epigenetic Regulator SMCHD1 in Development and Disease pdf
نقش تنظیم گر اپی‌ژنتیک SMCHD1 در رشد و نمو و بیماری word

سایر مقالات ترجمه شده پزشکی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید