مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی (صفحه 6)

Coincidence of variation in potato yield and climate in northern China pdf
وقوع همزمان تغییرات در عملکرد محصول سیب زمینی و اقلیم در شمال چین word
Interaction effect of temperature and thyme essential oil on vase life of cut narcissus flowers pdf
اثر متقابل دما و اسانس آویشن بر طول عمر و ماندگاری شاخه گل های برشی نرگس word
Quality and shelf life of tree nuts: A review pdf
کیفیت و ماندگاری مغزهای مغذی: مقاله مروری word
اثر سطح نفوذ ناپذیر بر کیفیت آب و آستانه آن در کشور کره word
An Analysis of the Value of Additional Information Provided by Water Quality Measurement Network pdf
تحلیلی از ارزش اطلاعات افزوده ارائه شده توسط شبکه اندازه‌گیری کیفیت آب word
Analytical approaches for measuring pesticides, mycotoxins and heavy metals in vegetable oils: A review pdf
Effect of ultrasound treatment on particle size and molecular weight of whey proteins pdf
اثر تیمار اولتراسوند بر اندازه ذرات و وزن مولکولی پروتئین آب پنیر word
Significance of cutoff in meandering river dynamics pdf
اهمیت قطع جریان در گردش رودخانه های پرانرژی word
زیست توده ریشه در سیستم کشت نوبتی در ناحیه شرقی آمازون، و سهم نخل باباسو word
Geostatistical Approach to Assessment of Spatial Distribution of Groundwater Quality pdf
روش زمین آماری برای ارزیابی توزیع مکانی کیفیت آب زیرزمینی word
Water Deficit Stress Effects on Corn (Zea mays, L.) Root:Shoot Ratio pdf
اثرات تنش کمبود آب بر روی نسبت ریشه به شاخه در ذرت (Zea mays, L.) word
High efficiency protoplast isolation from in vitro cultures and hairy roots of Maesa lanceolata pdf
Smart packaging systems for food applications: a review pdf
سیستم‌های بسته بندی هوشمند مرتبط با کاربردهای مواد غذایی: مرور کلی word
Consumers’ preferences for geographical origin labels: evidence from the Canadian olive oil market pdf
ترجیح مصرف کنندگان برای برچسب های مبدا جغرافیایی: شواهد بازار روغن زیتون کانادا word
Social Desirability Bias in Real, Hypothetical, and Inferred Valuation Experiments pdf
تمایلات مطلوبیت اجتماعی در آزمایشات واقعی، فرضی، و ارزش گذاری استنباطی word

سایر مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید