مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT (صفحه 7)

Business Process Change: A Study of Methodologies, Techniques, and Tools pdf
تغییر فرآیند تجارت: یک مطالعه درباره روش شناخت، تکنیک ها و ابزارها word
Efficient Parallel Scan Algorithms for GPUs pdf
الگوریتم های کارآمد اسکن موازی برای GPU ها word
Electronic Commerce and Development: Fiscal Implications of Digitized Goods Trading pdf
تجارت الکترونیکی و توسعه: اثرات مالی مبادله ی کالاهای دیجیتالی شده word
A Design Framework for Analysis of Connectivity Issues for Vehicular Adhoc Network in a Geographical Information System pdf
چارچوب طراحی تحلیل موضوعات اتصال برای شبکه ادهاک خودرویی در سیستم اطلاع رسانی جغرافیایی word
Non-intrusive face verification by a virtual mirror interface using fractal codes pdf
تایید و شناسایی غیر تهاجمی چهره توسط تعامل آینه مجازی با استفاده از کدهای فراکتال word
Personalized Music Recommendation by Mining Social Media Tags pdf
توصیه ی شخصی موسیقی با استخراج تگ رسانه ی اجتماعی word
Image-based seat belt detection pdf
تشخیص کمربند ایمنی بر اساس تصویر word
A big data implementation based on Grid computing pdf
پیاده‌سازی داده بزرگ بر اساس محاسبات گرید word
An energy-efficient topology construction algorithm for wireless sensor networks pdf
یک الگوریتم ایجاد توپولوژی انرژی-کارآمد برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم word
Solar-aware clustering in wireless sensor networks pdf
خوشه‌بندی خورشیدی در شبکه‌های حسگر وایرلس word
Localization Performance Evaluation of Extended Kalman Filter in Wireless Sensors Network pdf
ارزیابی کارایی فیلتر کالمن توسعه یافته در شبکه‌های حسگر بی‌سیم word
A Parallel Algorithm for the Best k-mismatches Alignment Problem pdf
الگوریتم های موازی برای بهترین مسئله هم ترازی عدم تطابق-k word
Review of Voltage Control in Smart Grid and Smart Metering Technologies on Distribution Networks pdf
A Secure Authentication and Key Management Scheme for Wireless Sensor Networks pdf
یک روش احراز هویت امن و مدیریت کلید در شبکه های حسگر بی سیم word
NEW APPROACH FOR LOAD BALANCING IN CLOUD COMPUTING pdf
رویکرد جدید تعادل بار در محاسبات ابری word
Load Balancing in Cloud Computing pdf
موازنه بار در رایانش ابری word
Network Virtualization and Software Defined Networking for Cloud Computing: A Survey pdf
مجازی سازی شبکه با استفاده از رویکرد شبکه نرم افزار محور (SDN) برای رایانش ابری word
Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols and Applications pdf
اینترنت اشیاء: مطالعه و بررسی فناوری های توانمندسازی، پروتکل ها و برنامه های کاربردی word
An Algorithm for Traffic Analysis Using RFID Technology pdf
الگوریتمی برای تحلیل ترافیک، با استفاده از تکنولوژی RFID word
درک رابطه ی بین قابلیت فراگیری سازمانی و کاربرد سیستم های برنامه ریزی یکپارچه( ERP) word
Adaptation of software engineering to semantic web based system development pdf
بکار گیری مهندسی نرم افزار، در پروسه ی توسعه ی سیستم مبتنی بر وب معنایی word
Supply chain risk management in French companies pdf
مدیریت ریسک زنجیره ی تامین در شرکتهای فرانسوی word
Barriers to e-commerce and competitive business models in developing countries: A case study pdf
موانع تجارت الکترونیک و مدل های کسب و کار رقابتی در کشور های درحال توسعه: یک مطالعه موردی word
A Survey on Security Threats and Detection Techniques in Cognitive Radio Networks pdf
بررسی تهدیدهای امنیتی و روشهای شناسایی آنها در شبکه های رادیو شناختی word
Data mining tools pdf
ابزار داده کاوی word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید