مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع (صفحه 14)

A new probabilistic coverage model for ambulances deployment with hypercube queuing approach pdf
یک مدل پوشش دهی احتمالاتی جدید برای اعزام آمبولانس به کمک روش صف بندی ابرمکعبی word
Application of the p-Median Problem in School Allocation pdf
کاربرد مسئله‌ی P-Median در مسئله ی تخصیص مدارس word
Design of a reliable multi-modal multi-commodity model for hazardous materials transportation under uncertainty pdf
طراحی یک مدل چند نوعی و چند منظوره، برای ترابری مواد خطرناک تحت شرایط غیر قطعی word
A system dynamics modeling framework for the strategic supply chain management of food chains pdf
پویایی سیستمی برای مدل سازی چارچوب مدیریت استراتژیک زنجیره تامین مواد غذایی word
Cognitive systems for intelligent business information management in cognitive economy pdf
سیستم های شناختی برای مدیریت اطلاعات کسب و کار هوشمند در اقتصاد شناختی word
Exact formulations and algorithm for the train timetabling problem with dynamic demand pdf
Improvement of Process Productivity through Just-in-Time pdf
بهبود بهره ‏وری فرایند از طریق تولید به‏ هنگام word
Handling location uncertainty in probabilistic location-dependent queries pdf
بررسی عدم قطعیت مکانیابی در سوال های وابسته به مکانیابی احتمالی word
Research on Construction Safety Risk Management Based on AHP pdf
تحقیق در مورد مدیریت ریسک ایمنی ساخت و ساز بر اساس AHP word
A data envelopment analysis approach to evaluate sustainability in supply chain networks pdf
یک روش تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی پایداری در شبکه های زنجیره تامین word
Robust Control for Urban Road Traffic Networks pdf
کنترل مقاوم برای (کنترل) شبکه‌های ترافیک مسیرهای شهری word
Leader's Personality Traits and Employees Job Performance in Public Sector, Putrajaya pdf
ویژگی های شخصیتی رهبر و عملکرد شغلی کارکنان در بخش دولتی پوتراجایا word
Reverse Logistics: Overview and Challenges for Supply Chain Management pdf
لجستیک معکوس: مرور و چالش های مدیریت زنجیره تامین word
Assessing Credit Risk: an Application of Data Mining in a Rural Bank pdf
ارزیابی ریسک اعتباری : استفاده از روش استخراج داده‏ای در یک بانک روستایی word
Five types of organizational strategy pdf
پنج نوع استراتژی سازمانی word
Management’s Perception of Key Behavioral Indicators for Construction pdf
درک و ادراک مدیریت، یکی از شاخص های رفتاری کلیدی برای صنعت ساخت و ساز word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید