مقالات ترجمه شده مهندسی برق (صفحه 61)

Optimal Supply and Threshold Scaling for Subthreshold CMOS Circuits pdf
مقیاس گذاری تغذیه و آستانه بهینه در مدارهای زیرآستانه CMOS word
77 GHz ACC Radar Simulation Platform pdf
پلتفرم شبیه سازی رادار ACC77 گیگاهرتزی word
Ferroresonance conditions in wind parks pdf
شرایط فرو رزونانس در پارک‌های بادی word
A High-Dynamic-Range CMOS Op Amp with Low-Distortion Output Structure pdf
آپ امپ CMOS با رنج دینامیکی بالا و نیز ساختار خروجی با اغتشاش کم word
Transient modeling and analysis of a DFIG based wind farm with supercapacitor energy storage pdf
مدلسازی گذرا و تحلیل یک مزرعه بادی مبتنی بر DFIG با منبع ذخیره انرژی ابرخازن word
Analysis of a Fall-Back Transverse Flux Permanent Magnet Generator pdf
تحلیل یک ژنراتور مغناطیس دائم شار عرضی برگشتی word
A sliding-mode voltage regulator for salient pole synchronous generator pdf
رگولاتور ولتاژ مد لغزشی برای ژنراتورهای سنکرون قطب برجسته word
Distance protection for microgrids in distribution system pdf
حفاظت دیستانس برای ریزشبکه در سیستم توزیع word
Torque ripple reduction of DFIG by a new and robust predictive torque control method pdf
کاهش ریپل گشتاور DFIG با یک روش کنترل گشتاور پیشبین مقاوم جدید word
Prevention of hot spot temperature in a distribution transformer using magnetic fluid as a coolant pdf
Sensitivity Analysis for the Power Quality Indices of Standalone PV Systems pdf
تحلیل حساسیت برای شاخص های کیفیت توان در سیستم های فتوولتائیک مستقل word
Capacitive and Hybrid Energy Storages for Metro Railcars pdf
مخازن ذخیره انرژی خازنی و ترکیبی برای راه آهن های مترو word
Reliability Study of HV Substations Equipped With the Fault Current Limiter pdf
بررسی قابلیت اطمینان پست های فشارقوی مجهز به محدودساز جریان خطا word
Toward Accurate Design of a Transverse Flux Machine Using an Analytical 3-D Magnetic Charge Model pdf
طراحی دقیق ماشین شار عرضی با استفاده از یک مدل تحلیل مبتنی بر بار مغناطیسی سه‌بعدی word
تاثیر پاسخ طیفی سلول های خورشیدی بر خروجی ماژول، در صورت در سایه بودن سلول ها word
Distance Protection Solution for a Converter Controlled Microgrid pdf
حفاظت دیستانس برای ریزشبکه کنترل شده توسط مبدل word
Grid connected PV- home systems in Palestine: A review on technical performance, effects and economic feasibility pdf
سیستم های PV خانگی متصل به شبکه: بررسی عملکرد فنی، اثرات و امکان سنجی اقتصادی word
Adaptive beamforming algorithm for interference suppression based on partition PSO Sign In or Purchase pdf
الگوریتم شکل‌دهی بیم تطبیقی‌ برای حذف تداخل بر اساس PSO پارتیشنی word
Simultaneous placement and sizing of DGs and shunt capacitors in distribution systems by using IMDE algorithm pdf
کنترل آنلاین پخش بار بهینه شبکه قدرت با استفاده از ادوات FACTS در سیستم توزیع (D-FACTS) word
Design of a Novel Consequent-Pole Transverse-Flux Machine with Improved Permanent Magnet Utilization pdf
طراحی یک ماشین شار متقاطع قطب فرعی جدید با بهبود بهره برداری از آهنربای دائمی word
یک روش تخمین بیز بازگشتی برای حل مسائل ارزیابی غیرمخرب الکترومغناطیسی معکوس word
Review in Transverse Flux Permanent Magnet Generator Design pdf
مروری بر روند طراحی ژنراتور آهنربای دائم شار متقاطع word
Low lattice thermal conductivity of stanene pdf
هدایت گرمایی شبکه‌ای پایین در استانن word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی برق

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید