مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری (صفحه 7)

The measurement factor of employee participation for Knowledge Management System in engineering consulting firms pdf
عامل اندازه گیری مشارکت کارکنان برای سیستم مدیریت دانش در شرکت های مشاوره ی مهندسی word
رویکرد تناسب اراضی برای برنامه ریزی پایدار مرکبات با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه و GIS word
Adsorption of cobalt ions from waste water on activated Saudi clays pdf
جذب یون‌های کبالت از فاضلاب بر روی خاک‌های رس فعال‌شده عربستان سعودی word
Flexural performance of fibre reinforced concrete made with steel and synthetic fibres pdf
عملکرد خمشی بتن ساخته شده با الیاف فولادی و الیاف مصنوعی word
An Experimental Approach on Enhancing the Concrete Strength and its Resisting Property by Using Nano Silica Fly Ash pdf
یک روش تجربی برای افزایش استحکام بتن و خواص مقاومتی آن با استفاده از خاکستر بادی نانو سیلیس word
Effect of Morphology and Dispersibility of Silica Nanoparticles on the Mechanical Behaviour of Cement Mortar pdf
اثر مورفولوژی و تفرقِ نانوذراتِ سیلیس بر رفتار مکانیکیِ ملات سیمان word
Durability properties of high volume fly ash concrete containing nano-silica pdf
خواصِ دوامِ بتنِ دارای حجم بالا خاکستر بادیِ حاوی نانو سیلیس word
تأثیر نانو آهک بر آبپوشی، مقاومت مکانیکی، و جمع شدگی خودبخودی بتن فوق العاده کارآمد word
Mainshock-Aftershock Ground Motion Features and Their Influence in Building's Seismic Response pdf
ویژگی های حرکت زمین پس لرزه- لرزه اصلی و تاثیر آنها روی پاسخ لرزه ای ساختمان word
Experimental and analytical studies on different configurations of cold-formed steel structures pdf
پژوهش‌های تحلیلی و آزمایشگاهی درپیکربندی مختلف سازه‌های فولادی سرد word
Comparison of shear lag in structural steel building with framed tube and braced tube pdf
Numerical Analysis of Pile–Soil Interaction under Axial and Lateral Loads pdf
تحلیل عددی اندرکنش خاک-شمع تحت بارهای جانبی و محوری word
Railways Track Characterization Using Ground Penetrating Radar pdf
مشخصات مسیر راه آهن با استفاده از رادار نافذ زمین word
Simulation on spread of fire smoke in the elevator shaft for a high-rise building pdf
شبیه سازی گسترش دود حاصل از آتش در چاه آسانسور ساختمان های بلند word
Quality assessment of soil bearing capacity factor models of shallow foundations pdf
ارزیابی کیفیت مدل های ضریب ظرفیت باربری خاک در شالوده های سطحی word
Investigation of Hot In-Place Recycling Effects on Hot Mix Asphalt Pavement pdf
بررسی اثرات بازیافت درجای گرم بر روی روسازی مخلوط گرم آسفالت word
Heating effects of asphalt pavement during hot in-place recycling using DEM pdf
اثرات گرمایش روسازی آسفالتی در طول بازیافت گرم درجا با استفاده از روش اجزای منفصل (DEM) word
Cyclic axial response and energy dissipation of cold-formed steel framing members pdf
پاسخ محوری چرخه ای و اتلاف انرژی اعضای فولادی سرد نورد شده قابی شکل word
Investigating the properties of steel shear walls reinforced with Carbon Fiber Polymers pdf
بررسی مشخصات دیواربرشی فولادی تقویت شده با الیاف فیبرکربن word
Pile-Soil Interaction and Settlement Effects Induced by Deep Excavations pdf
اندرکنش شمع و خاک و اثرات نشست ناشی از حفاری عمیق word
A holistic approach for assessing traffic safety in the United Arab Emirates pdf
رویکردی جامع برای ارزیابی ایمنی ترافیک در امارات متحده عربی word
Effectiveness of Tuned Mass Dampers against Ground Motion Pulses pdf
اثر بخشی میراگر های جرمی تنظیم شده در برابر پالس های حرکتی زمین word
A review of studies on Public–Private Partnership projects in the construction industry pdf
مروری بر مطالعات مربوط به پروژه های همکاری عمومی – خصوصی در صنعت ساخت و ساز word
The Pinhole Test for Dispersive Soil Identification pdf
آزمون پین هول برای شناسایی خاک واگرا word
A comparison between different optimization criteria for tuned mass dampers design pdf
مقایسه معیارهای بهینه سازی مختلف برای طراحی میراگرهای جرمی تنظیم شده word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید