مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری (صفحه 7)

Composite Behaviour of a Hybrid FRP Bridge Girder and Concrete Deck pdf
رفتار کامپوزیت های شاه تیر مسلح به الیاف فولادی هیبریدی پل با عرشه بتنی word
Training, motivation, and performance: The case of human resource management in construction projects in Mashhad, Iran pdf
Rotational behaviour of column base plate connections: Experimental analysis and modelling pdf
رفتار دورانی اتصالات صفحه زیر ستون به ستون: مدلسازی و تحلیل تجربی word
Mechanism of Geogrid Encased Stone Column pdf
مکانیزم ستون سنگی محصور شده با ژئوگرید word
Eco-friendly insulation material production with waste olive seeds, ground PVC and wood chips pdf
تولید مواد عایق سازگار با محیط زیست با استفاده از دانه‌های زیتون، ضایعات PVC، و تراشه‌های چوب word
Development of a framework to implement a recycling program in an elementary school pdf
توسعه چارچوبی جهت اجرای یک برنامه بازیافتی در یک مدرسه ابتدایی word
Stress Reduction Coefficient and Amplification Factor for Seismic Response of Ground pdf
ضریب کاهش تنش و ضریب تشدید برای پاسخ لرزه ای زمین word
Numerical Investigation of Three-dimensional Flow around a Free-Spanned Pipeline pdf
بررسي عددي جريان سه بعدي پيرامون يك خط لوله با دهانه آزاد word
The Challenge of Wave Scouring Design for the Confederation Bridge Vanessa Walsh pdf
چالش طراحی آبشستگی موج برای معاهده‌ی پل ونسا والش word
Numerical Solution to Identification Problems of Material Parameters in Geotechnical Engineering pdf
بررسی راه حل های عددی برای شناسایی مشکلات پارامترها ی مواد در مهندسی ژئوتکنیک word
3D numerical analyses of geosynthetic encased stone columns pdf
تحلیل های عددی سه بعدی ستون های سنگی محصورشده با ژئوسینتتیک word
On the Transformation of Point Rainfall to Areal Rainfall pdf
درباره‌ی تبدیل بارش نقطه‌ای به بارش سطحی word
Stress–strain modelling of high strength concrete by fuzzy logic approach pdf
مدلسازی تنش-کرنش بتن پرمقاوم به وسیله دیدگاه منطق فازی word
Sedimentation Study of Hirakud Reservoir through Remote Sensing Techniques pdf
بررسی رسوبگذاری ذخیره گاه هیراکود از طریق تکنیک های سنجش از دور word
Thermal buckling of various types of FGM sandwich plates pdf
کمانش حرارتی انواع مختلف ورق های ساندویچ FGM word
Hydrated lime effect on moisture susceptibility of warm mix asphalt pdf
اثر آهک هیدراته بر حساسیت مخلوط های آسفالتی گرم به رطوبت word
Sizing optimization of truss structures using flower pollination algorithm pdf
بهینه سازی ابعاد سازه های خرپایی با استفاده از الگوریتم گرده افشانی گل word
INCREMENTAL MODIFIED PUSHOVER ANALYSIS pdf
تحلیل پوش آور اصلاح شده افزایشی word
Behavior of Self-Compacting Concrete Using Different Sludge and Waste Materials. A General Overview pdf
رفتار بتن خود تراکم در صورت استفاده از مواد زائد و دور ریختنی– بررسی کلی word
Effect of natural pozzolana and marble powder on the properties of self-compacting concrete pdf
تاثیر پوزولانهای طبیعی و پودر (سنگ) مرمر بر روی خواص بتن خود متراکم word
INNOVATIVE USE OF BUCKLING RESTRAINED BRACES AT THE UNIVERSITY OF AUCKLAND pdf
استفاده جدید از مهاربندهای کمانش‌ناپذیر در دانشگاه آوکلند word
Electrochemical Modification of Physicochemical Soft Rock pdf
اصلاح الکتروشیمیایی سنگ نرم فیزیکوشیمیایی word
Improvement of soft soils using geogrid encased stone columns pdf
بهبود خاک های نرم با استفاده از ستون های سنگی محصورشده word
Evaluation of progressive collapse potential of steel moment frames considering catenary action pdf
ارزیابی پتانسیل خرابی پیش رونده ی قاب های خمشی فولادی با در نظر گرفتن عملکرد زنجیره ای word
MULTI CRITERIA CLASSIFICATION FOR SPARE PARTS INVENTORY pdf
طبقه بندی چند معیاره برای موجودی قطعات یدکی word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید