مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری (صفحه 22)

Composite Behaviour of a Hybrid FRP Bridge Girder and Concrete Deck pdf
رفتار کامپوزیت های شاه تیر مسلح به الیاف فولادی هیبریدی پل با عرشه بتنی word
The Effect of Elevated Temperature on the Bond between High Modulus CFRP Sheet and Steel pdf
اثر بالا بردن درجه ی حرارت بر روی اتصال بین ورق CFRP ضریب بالا و فولاد word
Compression tests of longitudinally stiffened plates undergoing distortional buckling pdf
آزمايشات فشرده سازی صفحات طولی سخت شده تحت کمانش پيچشي محلي word
Ductility of FRP–concrete systems: Investigations at different length scales pdf
شکل پذیری سیستم های بتن مسلح با الیاف پلیمری: تحقیق بر روی مقیاس های طولی مختلف word
DURABILITY STUDIES ON METAKAOLIN BASED GLASS FIBRE REINFORCED HIGH-PERFORMANCE-CONCRETE pdf
مطالعات دوام و ماندگاری بتن مقاوم تقویت شده با فیبر شیشه ای و حاوی متاکائولین word
Prediction of FRP debonding using the global-energy-balance approach pdf
پیش بینی جداشدگی FRP با استفاده از رویکرد تعادل انرژی کلی word
Improving construction site safety through leader-based verbal safety communication pdf
بهبود ایمنی سازه ها از طریق ارتباط کلامی رهبر محور word
Increasing Engineers’ Role in Construction Safety: Opportunities and Barriers pdf
افزایش نقش مهندسین در ایمنی ساختمان سازی : فرصت ها و موانع word
Properties of concrete incorporating nano-silica pdf
ویژگی های بتن نانو سیلیکات دار word
On the Transformation of Point Rainfall to Areal Rainfall pdf
درباره‌ی تبدیل بارش نقطه‌ای به بارش سطحی word
INNOVATIVE USE OF BUCKLING RESTRAINED BRACES AT THE UNIVERSITY OF AUCKLAND pdf
استفاده جدید از مهاربندهای کمانش‌ناپذیر در دانشگاه آوکلند word
Experimental investigation of high strain-rate behaviour of fabric composites pdf
بررسی آزمایشگاهی رفتار مواد کامپوزیت پارچه‌ای با نرخ کرنش بالا word
Effect of viscous heating in fluid damper on the vibration isolation performance pdf
تاثیر افزایش حرارت ویسکوز بر عملکرد جداسازی لرزه ای میراگرهای مایع word
Preliminary study on the water permeability and microstructure of concrete incorporating nano-SiO2 pdf
مطالعات مقدماتی نفوذپذیری آب و ساختار میکروی بتن نانوسیلیکاته word
A Comparison of Extreme Rainfall Depths from Tropical and Nontropical Storms pdf
مقایسه عمق بارش حدی از طوفان های گرمسیری و غیر گرمسیری word
Characterisation of cotton fibre-reinforced geopolymer composites pdf
مشخصه یابی کامپوزیت های ژئوپلیمری تقویت شده با فیبرهای کتان word
Structural design with Accoya wood pdf
طراحی سازه با چوب Accoya word
A methodology of design for seismic performance enhancement of buildings using viscous fluid dampers pdf
یک روش طراحی برای افزایش عملکرد لرزه‌ای ساختمان‌ها با استفاده از میراگرهای ویسکوز مایع word
Progressive failure analysis of shallow foundations on soils with strain-softening behaviour pdf
تحلیل فروریزش پیش رونده شالوده های سطحی بر روی خاک های با رفتار نرم شوندگی کرنشی word
Damages on reinforced concrete buildings due to consecutive earthquakes in Van pdf
خسارات حاصل از زمین‌لرزه‌های متوالی در شهر وان بر ساختمان‌های بتن مسلح word
مقایسه اندازه گیری های لرزه نگار و رادار جهت شناسایی مودی سازه های مهندسی عمران word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید