مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری (صفحه 22)

Fatigue reliability assessment of ageing railway truss bridges:Rationality of probabilistic stress-life approach pdf
سنجش پایایی خستگی در پل‌های خرپایی کهنه راه آهن: منطقی بودن روش احتمالی تنش- عمر word
Road safety audit on a major freeway: implementing safety improvements pdf
بازدید و کنترل ایمنی جاده در یک آزادراه بزرگ: اجرای اقدامات اصلاحی مربوط به ایمنی word
تاثير مشخصه هاي ترافيك و جاده بر ايمني جاده: مرور و جهت گیري تحقيقات آينده word
Brittle fracture in V-notches with end holes pdf
شکست ترد در شیار V با سوراخ انتهایی word
Analysis of strength development in cement-stabilized silty clay from microstructural considerations pdf
تجزیه و تحلیل بهبود استحکام رس سیلیتی تثبیت شده با سیمان از منظر ساختمان میکروسکوپی word
Low Carbon Based Structural Design Method in Super Tall Buildings pdf
روش طراحی ساختاری کم کربن در ساختمان های فوق بلند word
Cyclic behaviour, deformability and rigidity of stiffened steel shear panels pdf
رفتار تناوبی، تغییر شکل پذیری و صلبیت پنل‌های برشی فولادی تقویت شده word
Waste Management Practices in Construction Sites pdf
شیوه های مدیریت پسماند در سایت های ساخت و ساز word
Strength and resilient behavior of lime modified pond ash as pavement layer pdf
A study of some Egyptian carbonate rocks for the building construction industry pdf
مطالعه برخی از سنگهای کربناته مصر برای صنعت ساختمان سازی word
Analytically Derived Fragility Curves and Damage Assessment of Masonrybuildings pdf
استنتاج تحلیلی منحنی های شکنندگی و ارزیابی آسیب ساختمان های بنایی word
Fragility curves for reinforced concrete structures in Skopje (Macedonia) region pdf
منحنی های شکنندگی برای سازه های بتن مسلح در منطقه اسکوپیه (مقدونیه) word
ارزیابی خصوصیات مهندسی برخی از سنگهای آهکی مصر به عنوان مصالح روسازی بزرگراه‌ها word
Numerical modeling of post-flood water flow in pavement structures pdf
مدلسازی عددی حرکت جریان آب ناشی از سیل بر روی روسازی word
A review on the application of natural rubber as asphalt modifier pdf
بررسي مروري کاربرد لاستيک طبيعي به عنوان اصلاح کننده آسفالت word
The HoekeBrown failure criterion and GSI- 2018 edition pdf
معیار شکست هوک-براون و شاخص مقاومت زمین‌شناسی (GSI)- ویرایش 2018 word
Investigating binder aging during hot in-place recycling (HIR) of asphalt pavement pdf
بررسی اثر پیرشدگی قیر در عملیات بازیافت گرم در محل در روسازی های آسفالتی word
A novel true triaxial test system for microwave-induced fracturing of hard rocks pdf
یک سیستم آزمایش سه محوری واقعی جدید برای گسیختگی سنگ‌های سخت ناشی از مایکروویو word
Analysis of the Construction Machinery Work Efficiency as a Factor of the Earthworks Sustainability pdf
تحلیل راندمان کار ماشین آلات ساختمانی به عنوان عامل پایداری عملیات خاکی word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید