پشتیبانی فوق راهبردی یادگیری انگلیسی

1396/8/14 23:24:54
09195951250
تهران-‌‌‌تهران‌
عرضه
کلینیک ارتباطات
*
*
مدرس زبان خارجی هستم
کلینیک ارتباطات تقدیم می کند:
پشتیبانی فوق-راهبردی یادگیری انگلیسی!

سیستم آموزش زبان عطاریان، جویای کاهش هزینه و تلخی آموزش برای زبان آموز و افزایش سرعت یادگیری او بوده و هست و با این رویکرد مخاطب-محور بوده که پس از بیش از 10 سال به سیستمی فوق-راهبردی نائل آمده است و هم اینک چند سالی است که ثمره این تلاش "کیفی و توأم با تحقیق" در رشته های مختلف خصوصا زبان انگلیسی، آموزش زبان، معناشناسی، روانشناسی ارتباط، روانشناسی آموزش، و معرفت شناسی را به صورت چکیده در اختیار زبان آموز قرار می دهد!
اطلاعات بیشتر در وبسایت کلینیک ارتباطات قرار داده شده است.
www.CommunicationClinic.ir
اطلاعات تماس آگهی دهنده
آدرس اول
آنلاین
تلفن اول
09195951250
فکس اول
infx@communicationclinic.ir [نمایش کامل ایمیل]
0919xxxxxxx [نمایش کامل موبایل]
رشته های هدف آگهی
مناطق فعالیت آگهی دهنده

جدید ترین های تدریس خصوصی زبان های خارجی

پیام های بینندگان به این آگهی تخصصی
17513
116 بار
1396/8/29 23:55:29
1397/8/29 00:00
پویاترین های تدریس خصوصی زبان های خارجی