قبولی تضمینی در آزمون زبان EPT و MSRT و دیگر دانشگاهها - سراسر کشور

1396/11/24 20:25:29
09011246301
عرضه
نیما مرادی
*
*
ارائه آموزش زبان های خارجی
قبولی قطعی و تضمینی در آزمونهای زبان دکتری EPT و MSRT و آزمون زبان مخصوص دانشگاههای تهران
(برای سراسر کشور)

جهت قبولی تضمینی در آزمون EPT و MSRT و دانشگاههای تهران تماس بگیرید
0901-124-6301
بعد از تماس با ما، در اولین آزمون زبان دکتری قبول خواهید شد.

قبولی شما تضمینی خواهد بود و تضمین ما این است که:
تا اخذ کارنامه قبولی مبلغی گرفته نمی شود.
(آخرین فرصت برای رسیدن به آزمون جامع)

تماس از سراسر کشور
شرایط در تماس

09011246301
اطلاعات تماس آگهی دهنده
eptxxxxxxxx@gmail.com [نمایش کامل ایمیل]
0901xxxxxxx [نمایش کامل موبایل]
رشته های هدف آگهی
مناطق فعالیت آگهی دهنده

جدید ترین های آموزشگاه زبان های خارجی

پیام های بینندگان به این آگهی تخصصی
19807
195 بار
1396/11/24 20:25:29
1396/12/22 00:00
پویاترین های آموزشگاه زبان های خارجی