قبولی تضمینی آزمونept

1396/11/16 17:20:41
09189398415
عرضه
نادری
*
*
ارائه آموزش زبان های خارجی
قبولی تضمینی و اخذ نمره بالاتر از 600 در آزمون EPT برای دانشجویان دکتری آزاد سراسر کشور
تضمین ما: تا اعلام نتیجه و اخذ کارنامه قبولی هیچ مبلغی گرفته نمی شود.
با یکبار تماس قبولی خود را تضمین کنید
روش ما برای تمام نقاط کشور بوده و از هر شهری که باشید می توانید تماس گرفته و کارنامه قبولی قطعی EPT با نمره بالای خود را تضمین نمایید.
در اولین جلسه قبولی خود را تضمین کنید.
۰۹۱۸۹۳۹۸۴۱۵
اطلاعات تماس آگهی دهنده
eptxxxxxxx@gmail.com [نمایش کامل ایمیل]
0918xxxxxxx [نمایش کامل موبایل]
رشته های هدف آگهی
مناطق فعالیت آگهی دهنده
کلمات کلیدی آگهی:

جدید ترین های آموزشگاه زبان های خارجی

پیام های بینندگان به این آگهی تخصصی
19750
90 بار
1396/11/16 17:20:41
1396/12/14 00:00
پویاترین های آموزشگاه زبان های خارجی