آموزش سریع شاعرانگی: چگونه شاعر شویم؟

1397/7/2 11:48:54
09203616799
عرضه
احسان انصاری
*
*
آموزش می دهم
آموزش سریع شاعرانگی: تجربه شاعرانگی در کمترین زمان

- چگونه در دو هفته، شاعر شویم.
- چگونه در یک هفته، یک متن ادبی را بنویسیم.
- چگونه نثری شاعرانه داشته باشیم.

با آموزش تخصصی در کمترین زمان، شاعری را تجربه کنیم.
اطلاعات تماس آگهی دهنده
dr.xxxxxxxxxxxxx@gmail.com [نمایش کامل ایمیل]
0920xxxxxxx [نمایش کامل موبایل]
رشته های هدف آگهی
مناطق فعالیت آگهی دهنده
کلمات کلیدی آگهی:

جدید ترین های سایر آموزش های تخصصی

پیام های بینندگان به این آگهی تخصصی
22285
30 بار
1397/7/25 15:31:20
1397/8/26 00:00
پویاترین های سایر آموزش های تخصصی